Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Waarom 50% eigendom lokale omgeving?

Om draagvlak te creëren bij de bevolking voor de energietransitie is lokaal (bij voorkeur coöperatief) eigendom van grote energie opwekprojecten cruciaal. Vooral bij wind- en zonneparken is minimaal 50% eigendom van de omgeving belangrijk om voldoende zeggenschap over de lusten (opbrengsten) en lasten (invloed op omgeving) te hebben.

Meer in het bijgevoegde document: Omgevingsparticipatie