Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Het bestuur van REScoop Limburg

Het bestuur van REScoop Limburg:

De organisatie kent een bestuur en een ALV (Algemene ledenvergadering). Het bestuur vergadert minimaal een keer per 2 maanden en ook de ALV komt elke 2 maanden bij elkaar. 

Het bestuur voert de door de ALV genomen besluiten uit en bereidt voorstellen voor de ALV voor. Bestuursvergaderingen en ALV’s worden om de beurt gehouden.
Voor exacte regelingen m.b.t. het stemmen, bestuursoverdracht, etc. zie de Statuten.
Tevens zijn er enkele specifieke werkgroepen/commissies opgericht, zie Organogram.

 

Bestuur.png

Het bestuur stelt zich voor

Het bestuur van REScoop Limburg bestaat uit 5 leden, te weten: Har Geenen (voorzitter), Ton Hanssen (secretaris), Jan Scholts (penningmeester), Cor de Nijs (lid) en vacature (lid).

Voorzitter

“Ik ben als voorzitter van Leudal Energie betrokken geweest bij de oprichting van REScoop Limburg. Dit is mijns inziens de organisatie voor de

...
aanbouw011.JPG

Penningmeester

Info volgt

Secretaris

“Als bestuurslid van Peel Energie en REScoop Limburg wil ik graag een bijdrage leveren aan een betere wereld door zoveel mogelijk energie te besparen en duurzaam,

...

Bestuurslid

Info volgt

 

Bestuurslid