Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Doelstellingen

imageimageimageimageimageimageimage

Doelstellingen 2018 - 2020

  • Het in 2020 gerealiseerd hebben van een (deels) coöperatief windpark in elke van de 4 samenwerkende gemeenten.
  • Het in 2018 omvormen van REScoop Limburg naar een koepel organisatie waarbij het behartigen van de gezamenlijke belangen van de diverse leden voorop staat. 
  • Het in 2018/2019 uitbreiden van de koepelorganisatie met coöperaties die meerdere vormen van duurzame energieopwekking voorstaan in Limburg en de energietransitie verder vorm willen geven.
  • Het samen ontwikkelen van expertise. Denk hierbij niet alleen aan financieel/juridisch/fiscaal, maar ook aan commercieel/marketing en ledenwerving. Indien nodig worden aparte werkgroepen gevormd met leden uit de diverse coöperaties.
  • Het in 2018 oprichten van een werkgroep die zich bezig houdt met de uitwerking van plannen voor de realisatie van lokale coöperatieve zonneparken. 
  • Het streven naar lidmaatschap van tenminste alle burger energiecoöperaties in Noord- en Midden Limburg.
  • REScoop Limburg ondersteunt haar leden bij het vertalen van de coöperatieve belangen in de energietransitie in de lokale omgevingsplannen.