Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Missie

imageimageimageimageimageimageimage

Missie

REScoop Limburg is een coöperatie van onafhankelijke duurzame burger energiecoöperaties in Limburg die samenwerken om de energietransitie in de regio Midden- en Noord Limburg vorm te geven. Zij doet dit door haar leden te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. Daaronder vallen het lokaal opwekken en leveren van duurzame energie en het mogelijk maken van energiebesparende maatregelen. In het bijzonder richt REScoop Limburg zich op het ontwikkelen van lokale wind- en zonneparken in haar werkgebied. Principieel uitgangspunt daarbij is dat geldstromen, grotendeels,  binnen de regionale economie blijven. Daardoor kunnen de leden hun sociaal, maatschappelijke duurzame doelstellingen verwezenlijken en een bijdrage leveren aan de circulaire economie. REScoop Limburg is een lerende organisatie die met al hun leden een verdere professionalisering nastreeft.