Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Visie

imageimageimageimageimageimageimage

Visie

De transitie naar een duurzame energieopwekking en duurzaam energiegebruik staat landelijk aan het begin. De omschakeling van gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt versneld door burgerinitiatieven waardoor een korte energiecyclus in eigen hand wordt genomen. In coöperatieve vormen vindt een verdere democratisering van de energiecyclus plaats, waardoor de lokale economie ondersteund wordt.

REScoop Limburg wil de "brancheorganisatie" zijn voor haar aangesloten leden. Door de samenwerking van de verschillende coöperaties binnen REScoop Limburg vindt kennisdeling plaats en wordt financiële draagkracht bewerkstelligd. Het elkaar ondersteunen bij het ontwikkelen van wind- en zonneparken en het in coöperatief verband lokaal laten exploiteren hiervan, draagt bij aan de financiële draagkracht van lokale initiatieven. De kracht van de coöperatieve gedachte wordt zo regionaal in de gehele energietransitie cyclus benut, waardoor een steeds meer regionale energie-onafhankelijkheid ontstaat.