Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Het project Duurzaam Thuis “Opleidingsprogramma voor projectleiders”

Dit project is ontwikkeld mede doordat REScoop Limburg, Natuur en Milieufederatie Limburg en Energie Samen de noodzaak inzien om projectleiders op te leiden die grootschalige zon en windprojecten van en voor de aangesloten energie coöperaties kunnen ontwikkelen. 

De provincie Limburg heeft in het kader van Duurzaam Thuis hiervoor per april 2020 subsidie verleend zodat dit opleidingsprogramma mogelijk werd. Dit betekent dat we in en tijdens het opleidingsprogramma ook ruim aandacht schenken aan de energiebesparende maatregelen die de provincie in dit kader promoot en subsidieert. 

Met dit opleidingsprogramma wordt vooral ook ingespeeld op de afspraak in het klimaatakkoord dat bij grootschalige zon en windprojecten sprake moet zijn van minimaal 50% lokaal eigendom. 

Hier ligt een belangrijke opgave voor energie coöperaties om dit lokaal waar te maken. 

Met dit opleidingsprogramma en het opzetten van een projectbureau willen wij hierop voorsorteren en gemeenten laten zien dat coöperaties hierop voorbereid zijn en deze ambitie waar kunnen maken. 

Gerard te Boekhorst is aangesteld als coördinator in september 2020 kon er gestart worden met het opleidingsprogramma. 

ftrap projectleidersopleiding bij Provinciehuis op 2-9-2020 met gedeputeerde Carla Brugman
Aftrap projectleidersopleiding bij Provinciehuis op 2-9-2020 met gedeputeerde Carla Brugman

Inmiddels loopt dit programma tot ieders tevredenheid en nemen 23 personen deel aan het opleidingsprogramma. 

De volgende stap is dat de junior projectleiders gekoppeld gaan worden aan zon en wind projecten van lokale energie coöperaties. De junior projectleiders ontwikkelen dan deze projecten onder de supervisie van senior projectleiders. De eerste projectleiders zijn inmiddels gekoppeld aan projecten en de komende maanden zullen er nog vele volgen.

Het uiteindelijke doel is dat er in 2021 een provinciale pool van projectleiders ontstaat aangestuurd door een projectbureau onder de vlag van REScoop Limburg. In opdracht van de lokale energie coöperaties ontwikkelt dit projectbureau projecten en neemt indien nodig de lokale coöperaties in deze ontwikkeling mee zodat die na de ontwikkelperiode zelfstandig of samen met andere coöperaties deze projecten kan bouwen en exploiteren.

Op deze manier krijgen wij professionele energie coöperaties die de grootschalige projecten kunnen realiseren en waarbij de rendementen van de gerealiseerde projecten in de omgeving blijft.

Via de bijgaande link kunt u het oorspronkelijke plan “Versnelling coöperatieve energietransitie Limburg” lezen dat ten grondslag ligt aan het huidige opleidingsprogramma. Daarnaast ook de link naar het persbericht en het artikel in De Limburger m.b.t. de start van het opleidingsprogramma.