Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

REScoop Limburg is de alliantie van onafhankelijke Limburgse, duurzame energiecoöperaties. In REScoop Limburg bundelen tot nu toe Leudal Energie, Peel Energie, WeertEnergie, NeWeCoop, Zuidenwind en Duurzaam Roerdalen.

REScoop Limburg ondersteunt haar leden bij het opwekken en leveren van duurzame energie en het mogelijk maken van energiebesparende maatregelen. In het bijzonder richt REScoop Limburg zich op het ontwikkelen van coöperatieve, regionale wind- en zonneparken. Principieel uitgangspunt daarbij is om door de coöperatieve aanpak de geldstromen binnen de regionale economie te houden en ten goede te laten komen van de eigen inwoners. REScoop Limburg is een lerende organisatie die met al haar leden een verdere professionalisering nastreeft.

Deze website is bedoeld voor alle inwoners van Limburg die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen en exploiteren van wind- en zonneparken door middel van een coöperatieve aanpak. Op deze website staat informatie over hoe zaken aangepakt kunnen worden, maar ook hoe het staat met de ontwikkeling van windparken door de bij REScoop Limburg aangesloten energiecoöperaties, zoals Leudal Energie, Peel Energie, WeertEnergie, NeWeCoop, Zuidenwind en Duurzaam Roerdalen