Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Projectbureau REScoop Limburg

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken. Steeds meer coöperaties hebben zich inmiddels bij REScoop Limburg aangesloten en daarmee neemt ook het aantal projecten toe. Zo ontstond de behoefte om zowel de eigen organisatie als ook de aangesloten coöperaties verder te professionaliseren.

Dit heeft in oktober 2021 geleid tot de oprichting van Projectbureau REScoop Limburg. Een pool van senior en juniorprojectleiders helpt sindsdien de energie coöperaties in Limburg bij het initiëren, realiseren en exploiteren van projecten zoals: windparken, zonneweides en zonnedaken, maar ook warmtenetten en energiebesparingsprojecten.

Startschot Projectbureau REScoop Limburg met van links naar rechts: Ton Hermanussen (NMFL), Rico Berix (directeur projectbureau), Gedeputeerde Geert Gabriels en André Jurjus (Energie Samen)

De oprichting van het Projectbureau werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning door de provincie Limburg. De provincie Limburg is 1 van de 4 provincies die mee doen met het landelijk “Ontwikkelfonds Energie Coöperaties” dat gecoördineerd wordt door Energie Samen. Vanuit het Ontwikkelfonds worden de kosten van projectontwikkeling betaald en daarmee is dit fonds cruciaal om de coöperatieve projecten van start te kunnen laten gaan.

Via de bijgaande link kunt u het oorspronkelijke plan “Versnelling coöperatieve energietransitie Limburg” lezen dat ten grondslag ligt aan de oprichting van het Projectbureau. Daarnaast ook de link naar het persbericht en het artikel in De Limburger m.b.t. de start van het opleidingsprogramma.