Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Organisatie

imageimageimageimageimageimageimage

De leden van REScoop Limburg vormen een alliantie van vastgestelde Limburgse, duurzame energiecoöperaties.

REScoop Limburg ondersteunt haar leden bij het opwekken en leveren van duurzame energie en het mogelijk maken van energiebesparende maatregelen. In het bijzonder richt REScoop Limburg zich op het ontwikkelen van coöperatieve, regionale wind- en zonneparken. Principieel uitgangspunt daarbij is om door de coöperatieve aanpak de geldstromen binnen de regionale economie te houden en ten goede te laten komen van de eigen inwoners. REScoop Limburg is een lerende organisatie die met al haar leden een verdere professionalisering nastreeft.