Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Windpark Egchelse Heide

imageimageimageimageimageimageimage

Windpark in Peel en Maas

In 2016 heeft Peel Energie de mogelijkheden beoordeeld om in Peel en Maas, langs de A67 bij Maasbree, een coöperatief windpark te realiseren.
Samen met 3 andere projectontwikkelaars die al in dit zoekgebied actief waren, heeft er in januari 2017 een gesprek met de gemeente plaatgevonden. Het resultaat hiervan was dat de gemeente geen planologische medewerking wenst te verlenen ivm een ​​intergemeentelijke structuurvisie voor het gebied. Deze structuurvisie staat geen windmolens in het zoekgebied toe.

Peel Energie neemt wel deel in het opgestarte initiatief Windpark Egchelse Heide in 2014. Hiervoor heeft de gemeente Peel en Maas begin maart 2018 de definitieve vergunning verleend. De bouw van de 5 windturbines in Egchel en Beringe, parallel aan het bestaande windpark Neer, staat gepland in 2020/2021. Meer info: www.windparkegchelseheide.nl