Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Windpark Ospeldijk

imageimageimageimageimageimageimage
 
De Burgercoöperatie Zuidenwind ontwikkelt samen met WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) en in goed overleg met de klankbordgroep met vertegenwoordigers van omwonenden, het Windpark Ospeldijk. De planning is dat in 2020/2021, parallel aan de Noordervaart, 4 nieuwe windturbines gebouwd worden. Meer info:  https://www.zuidenwind.org/bouw-windpark-ospeldijk