Har Geenen

Voorzitter

“Ik ben als voorzitter van Leudal Energie betrokken geweest bij de oprichting van REScoop Limburg. Dit is mijns inziens de organisatie voor de coöperatieve ontwikkeling van windenergie en grootschalige PV installaties in de regio Midden Limburg.

Ik doe dit vanuit de vaste overtuiging dat de overschakeling van fossiel naar duurzaam binnen nu en 20 jaar moet gebeuren. Dit kan alleen lukken als de burger in dit proces actief kan meedenken, meebeslissen en mee kan investeren. Dit kan allemaal via de structuur van de lokale energie coöperaties. Een van de doelen is om voor 2020 in elke van de 4 gemeenten (Leudal, Nederweert, Weert en Peel en Maas) minstens een windpark coöperatief te hebben draaien. De inkomsten hiervan moeten leiden tot een vliegwielfunctie voor duurzame energie en energiebesparing in deze regio.”