Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Blog

Albert Jansen, lid REScoop Limburg

Alleen als we er in slagen zowel zonneparken als windmolens in de regio te ontwikkelen, kunnen we voldoen aan de klimaatdoelstellingen die deze regio zich heeft gesteld ten aanzien van energie neutrale regio.

Coöperatieve aanpak

windmolen20En als we ze dan gezamenlijk als inwoners ontwikkelen door gebruik te maken van de coöperatieve aanpak, dan maken we de economie in deze regio ook sterker. Immers alleen door een dergelijke aanpak voorkom je dat de winsten wegvloeien naar individuele ontwikkelaars of naar andere landen waar de grote energiemaatschappijen vandaan komen. Met de verkregen winsten kunnen we in de regio andere energieprojecten opzetten zodat duurzame energie voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijft……