Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Voor wie


39902268 l

Deze website is bedoeld voor alle inwoners van Limburg die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen en exploiteren van windmolens met behulp van een coöperatieve aanpak. Op deze website staat informatie over hoe zaken aangepakt kunnen worden, maar ook hoe het staat met de ontwikkeling van windparken door de bij REScoop Limburg aangesloten energiecoöperaties, zoals: