Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

REScoop Limburg vraagt gemeenten in N+M Limburg om beleid te ontwikkelen inzake zonneparken

De provincie Limburg gaat voorlopig geen gemeenschappelijk beleid ontwikkelen inzake aanleg zonneparken. Daarom heeft REScoop Limburg op 19-07-2018 een brief naar alle gemeenten in Noord en Midden Limburg gestuurd met haar visie hoe zonneparken ontwikkelt zouden moeten worden: coöperatief, zodat de opbrengsten zoveel mogelijk in de regio blijven.

Hier kunt u de brief downloaden: Brief Zonneparken