Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Launch-Event Projectbureau 11 maart

Op 11 maart wisten meer dan 75 genodigden de weg te vinden naar het Gouvernement voor het Launch-Event van Projectbureau REScoop Limburg. Onder de aanwezigen bevonden zich bij REScoop Limburg aangesloten energie cooperaties, projectleiders van het projectbureau, wethouders en ambtenaren van gemeenten, de gedeputeerde en ambtenaren van Provincie Limburg, de Natuur en Milieu Federatie Limburg en Energie Samen. Kortom een ruime vertegenwoordiging van zowel de coöperatieve beweging als het ambtelijk apparaat inzake duurzaamheid en energietransitie.

Tijdens het event werd o.a. het startschot gegeven door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van Projectbureau REScoop Limburg) en vond een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen plaats.

Lees ook de volledige nabeschouwing van het Launch-Event op de webite het Projectbureau REScoop Limburg.