Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Grondeigenaren in het zoekgebied van een windpark in Weert

Op de besloten bijeenkomst van 13-09 krijgen grondeigenaren van Windpark Weert: Op deze bijeenkomst krijgen grondeigenaren in het zoekgebied van een windpark in Weert uitleg over de uitgangspunten van de gemeente en over het voornemen om gezamenlijk een windpark te ontwikkelen op een coöperatieve manier. In samenwerking met de burger energiecoöperaties WeertEnergie en Zuidenwind.